Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har tillsatt en grupp som skall se över den nationella minoritetspolitiken. Utredningen vill ha in synpunkter från sameföreningar, samebyar och enskilda samer senast fredagen den 17 februari.  Se dokumenten här:

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Fragelista_till_minoritetsorganisationer.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Sprakstadgan_del3_ratificerade_artiklar_kursiverade.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Direktiven_med_numrering.pdf

Utredningens sekreterare har  gjort en frågelista med frågor som är centrala för utredningen, det är inte nödvändigt att svara på alla frågor, men utredningen är tacksamma  om dom får in så många svar som möjligt.

Den sista frågan  handlar om ev. ratificering  av artiklar i språkstadgan (del III). Utredarna har bifogat en sammanställning  av artiklarna  som är aktuella, de som är markerade med kursiv text är de som redan ratificerats för ett eller två språk. Frågor? Ta kontakt med utredningens sekreterare Sami Mlayeh sami.mlayeh@regeringskansliet.se  mobil: 070-216 80 18.

Inloggning