Lämna offert 2018-05-22T14:15:07+00:00

Lämna offert

Är ni osäkra på vad offerten bör innehålla eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss! Det är bara att ringa eller mejla så hjälper vi er! Se mer om kontaktuppgifter till projektledningen i anbudsförfrågningarna som ni hittar under länkarna nedan.

Aktuella tjänster att lämna offert på:

Systemhjälp till digital plattform
(Sista inlämning av offert 2018-05-13, antagande av offerter kan ske innan sista inlämningsdag)


Projekt Ovttas är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Region Västerbotten. Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag i Övre Norrland och samebyarna i samma region. De branscher projektet riktar sig till är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten. Särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen på många sätt står i centrum. Projekttiden är 2016-01-01 tom 2018-03-30.

Projektägaren Sámiid Riikkasearvi (SSR) är en politiskt obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer på svensk sida anslutna till samebyar eller sameföreningar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.


Tillbaka till kurser
Hem

Kurser