/Trafik och renar
Trafik och renar 2018-05-21T21:40:50+00:00

Nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm, 2017:94.

Skyddshjälmsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hjälmar som ska användas vid körning av motorcykel, moped, traktor b utan karosseri och terrängskoter utan karosseri. Bestämmelserna beskriver hur hjälmarna ska vara beskaffade och hur de ska användas samt vilka undantag som finns.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2017. Om du vill veta mer kan du kontakta Kristofer Elo, e-post: kristofer.elo@transportstyrelsen.se.

Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens författningssamling.