/SSR:s publikationer och skrifter
SSR:s publikationer och skrifter 2018-05-23T21:04:23+00:00

SSR:s publikationer och skrifter

Renskötseln i Sverige förr och nu  – Nikolaus Kuhmunen

Renskötselrätt – Ulrika Geijer

Förflyttningar i Sápmi – Gränsregleringar i Norden och deras följdverkningar för samer – Johannes Marainen

Sameland efter Tjernobyl – Nils Gustav Labba

Rennäringslagen och jämställdhet – Projekt: Gift, skild, sambo, separation eller dödsfall; SSR

Jämställdhet i Sápmi – Projekt: Jeanoe; SSR

Skog och Ren – Projekt: – Kompetensutveckling Skogsbruk och Rennäring SSR


Om SSR
SSR:s medlemmar
SSR:s historia
Landsmötet
SSR:s Styrelse
Ordförande har ordet
SSR:s Ungdomsråd
SSR:s Personal
Jennys blogg

Startsidan

Om SSR