SSR uttalande, kritik till Region Norrbotten

SSR är kritiska till att Region Norrbotten väljer att inte fortsätta sitt arbete inom ramen för AXG


Den 4 maj 2017 avslutades den tvååriga försöksperioden för Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG). Västerbottens läns landsting samt Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att fortsätta verksamheten i ordinarie drift medan Region Norrbotten har beslutat att avsluta sitt deltagande.

Norrbottens sjukvårdsinsatser med ambulanshelikopter har ett mångårigt samarbetsavtal mellan regionen och polismyndigheten där sjuka och skadade i Norrbottens fjällområde omhändertas av fjällräddare och/eller ambulanspersonal eller läkare. Detta är dock inte samma sak som det koncept som nu utarbetats i AXG.

AXG är inte ersättare till ordinarie sjukvårdsinsatser utan utgör ett komplement till ordinarie sjukvård där den inte når fram i tid.

För Norrbotten innebär detta nu att:

Den beredskap med distriktsläkare inom ramen för AXG för Norrbottens del avslutas. Den instruktionssköterska för AXG som funnits i Jokkmokk kommer att avsluta sin verksamhet. De avropsupphandlade privata helikoptertjänsterna i Norrbottens fjällvärld avslutas.

De medicinska ryggsäckarna och säkerhetsskåpen vid baserna i Arjeplog, Adolfström, Vuoggatjålme, Ritsem, Porjus, Kurravara och Nikkaluokta kommer att tas bort.
De utbildningar av instruktörer och lekmän som getts inom ramen för AXG inte kommer att fortsätta.

Den trygghet och säkerhet som börjat byggas upp i Norrbotten för verksamma i väglöst land kommer att ta slut. Renskötarna som största målgrupp har hoppfullt sett AXG utvecklas till ett verktyg som passar i väglöst land och i den extrema arbetsmiljö rennäringen utgör.

AXG:s samverkan med SOS Alarm, Polis, Polisflyget i Boden och Östersund samt Fjäll-räddningen kommer att utvecklas ytterligare utan Norrbottens medverkan. Regionalpolitik har återigen splittrat ett system som enat de yrkesverksamma i Sápmi.

Jenny Wik Karlsson

Inloggning