/Renskötselrätten
Renskötselrätten2018-05-21T22:02:29+00:00

Renskötselrätten

Renskötselrätten innebär att den som är same får använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Det betyder att renskötselrätten är en bruksrätt till fast egendom. Fast egendom är mark och vatten. Den som är same får alltså använda mark och vatten utan att vara ägare av marken. Vissa marker kan användas hela året (året-runt-marker), andra bara till vinterbete. I vissa områden anser samer att de har äganderätt till mark och vatten. En sådan rätt är något annat än renskötselrätt.

Många bruksrätter uppstår genom avtal. För renskötselrätten finns inte några sådana avtal. Renskötselrätten grundar sig på urminnes hävd. Det innebär att någon använt mark så länge och så mycket att det uppstått en rättighet att använda den. Renskötselrätten har uppstått genom att samerna har använt mark och vatten för renskötsel, jakt och fiske under mycket lång tid.

Renskötselrätten är en civil rättighet som vissa bestämda personer kan ha och som gäller på ett visst markområde. Även äganderätten är en civil rättighet. Både renskötselrätten och äganderätten är egendom som skyddas av Sveriges grundlag mot det allmänna gör ingrepp i rättigheten.

Renskötselrätten gäller under obegränsad tid. En markägare kan inte heller avsluta förhållandet att renskötselrätt gäller på hans eller hennes mark genom uppsägning.