//[:sv]Renlaver – Rapport[:]

[:sv]Argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av industriprojekt i renbruksområden

En rapport framtagen av Carat Advokatbyrå AB i samverkan med Semisjaur Najarg sameby, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Samernas Riksförbund

Ansökningarna om att få exploatera mineraltillgångar har ökat det senaste decenniet. Gruvbranschen talar om ökad internationell konkurrens – inte minst från Kina – och om ett krympande tidsfönster då en exploatering i Sverige alltjämt är lönsam. Följaktligen är det mycket som talar för att gruvbolagen kommer att intensifiera sina ansträngningar att få tillstånd. Många ansökningar väntar på en prövning hos Bergsstaten och fler är att vänta. Detta sker samtidigt som vindkraftbranschen ökat sina ansträngningar att få upp-föra stora anläggningar. Till detta ska läggas att skogsbruket sedan länge varit direkt förödande för renskötseln. Avverkningen av gammal skog har gjort att hänglav försvunnit. Kalhyggen med kvarvarande sly och grenar gör det svårt för renen att nå ner till betesmarken och tätt planterad nyskog förhindrar solljus från att nå marken vilket försämrar återväxten av marklav och annan växtlighet.

Läs hela rapporten här[:]

2017-08-21T13:51:26+00:00 augusti 9th, 2017|