/Remisser och yttranden
Remisser och yttranden2018-05-21T22:23:36+00:00

Remisser och yttranden

Yttrande över SLV kontroll vid slakt

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande över livsmedelsverkets (SLV) förslag till föreskrifter. Inledande kommentarer SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte [...]

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering[:]

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering, dnr M2016/02649/Nm Sámiid Riikkaservi (SSR) avger följande yttrande med anledning av utvärdering av Laponiaförvaltningen. Läs yttrandet här[:]