På urfolkskonferens i Kanada: Kan miljöbedömningar skydda samernas rättigheter?

Film från Urfolkskonferensen Aashukan, Waskaganish, Quebec mars 2017:

En del i projektet Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND). CO-LAND undersöker hur myndigheter och beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan olika markanvändare i en tid när trycket på markerna ökar.

Finansiär: Naturvårdsverket, genom Miljöforskningsanslaget.

Läs mer på: https://www.sei-international.org/projects?prid=2221 (klicka på knappen Läs på svenska en bit ner i texten)

Inloggning