Program – Ordförandekonferens 2017

Program

24 augusti

9:00-12:00   interna diskussioner, klimat, policy för renen mm
13:00 -17:30 Psykisk ohälsa (Simon Marainen och Petter Stoor)
19:30 Middag

25 augusti

8:30 -11:30 Konflikthantering
12:30-14:30 Jämställdhet
14:30 -16:00 Avslutande diskussioner

Inloggning