SSR:s ungdomsråd

Under projekt Aktavuohta uppmärksammades ett behov av att hitta en gemensam arena för ungdomar verksamma inom renskötseln, där vi kan lyfta och behandla frågor från ett ungdomsperspektiv.

För oss är det viktigt att få vara med och påverka vår och kommande generationers framtid, och att våra åsikter tas i beaktande. Ungdomsrådet har nu därför en adjungerad plats i SSR:s styrelse, platsen ska med tiden bli ordinarie.

Vi i ungdomsrådet hoppas att kunna bli bollplank och vägvisare för ungdomar i renskötseln från norr till söder, och att medlemmarna ska nyttja denna resurs, och inte tveka att kontakta oss om behovet finns.

Vi som sitter i ungdomsrådet nu är representanter från varje region

Ordförande i ungdomsrådet
Janni Klemensson Jannok

Vice ordförande
Anna-Karin Svensson

Jämtland:
Janni Klemensson Jannok, Brita Persson
Västerbotten:
Anders Baer, Gabinus Klementsson Leek
Skogsbyarna:
Anna Karin Svensson, ( )
Norbotten södra:
Sanne Ristin Bengtsson, Sanna Vannar
Norrbotten norra:
Pavva Pittja, ( )

Ungdomar mellan 18-30 som är intresserade av att vara representanter för Skogsbyarna eller Norrbotten norra är välkomna att kontakta representanterna i respektive region.


Om SSR
SSR:s medlemmar
SSR:s historia
Landsmötet
SSR:s Styrelse
Ordförande har ordet
SSR:s Personal
Jennys blogg
Publikationer och skrifter

Startsidan

Inloggning