jorgen

Ordförande har ordet april 2017

Dags för vårflytt, en intensiv tid för många av oss. Det är också en tid för reflektion över den gångna vintern. Jag kan återigen konstatera att vintern varit minst sagt besvärlig för flertalet samebyar. Effekterna av den pågående klimatförändringen är en av våra stora utmaningar inför framtiden. SSR har under året inhämtat medlemmarnas reflektioner kring klimatet genom både enkät och djupintervjuer, materialet håller nu på att sammanställas. Detta arbete kommer att utgöra en av våra byggstenar för det fortsatta arbetet med en strategi för hur vi ska hantera klimatförändringarna. Även om utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft och vilja hos våra medlemmar att jobba för att våra ungdomar ska ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för att påverka och förändra.

Landsmötet står inför dörren och återigen finns många viktiga frågor på agendan, bland annat Nordisk Samekonvention och Sanningskommission. Vi kommer också att få ta del av Malin Brännströms avhandling om renskötsel/skogsbruk. Jag hoppas att få träffa många av er under Landsmötet för givande diskussioner.

Jörgen Jonsson

Inloggning