Styrelse

Styrelsen svarar för SSR:s organisation och den övergripande förvaltningen av SSR:s angelägenheter. Uppgiften omfattar beslut som styrelsen har ansvar för enligt stadgar och landsmöte samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse. För att styrelsen ska arbeta effektivt arbetar man med vägledning av en arbetsordning. Enligt denna arbetsordning har styrelsen följande arbetsuppgifter:

  • Att styra och stötta verksamheten enligt stadgar, landsmötesbeslut, långsiktiga verksamhetsplaner och övriga styrdokument.
  • Att upprätta och utvärdera en årlig verksamhetsplan med visioner, mål och aktivitetsplanering.
  • Att upprätta en årlig budget samt att utvärdera och följa upp denna. Budget beslutas av landsmötet.
  • Att förankra frågor och skapa optimal delaktighet bland förbundets medlemmar samt verka för att stärka förbundet regionalt. Kontakten med regionerna och sameföreningarna sker främst genom de regionala styrelserepresentanterna.
  • Att aktivt verka för en långsiktig stabil ekonomi genom att skapa resurser, ekonomiska förutsättningar och minimera kostnaderna.
  • Att verka för en organisation som optimalt svarar mot förbundets primära uppgift, vision och mål.
  • Att planera och förbereda förbundets landsmöte enligt stadgarna.
Ordförande

Ordförande

Jörgen Jonsson

Mandatperiod 2015-2017

Tel: 070-570 55 56
E-post: jorgen(@)sapmi.se

Norrbotten norra, vice ordförande

Norrbotten norra, vice ordförande

Gudrun Kuhmunen

Mandatperiod 2015-2017

Tel: 070-374 81 05
E-post: gudrun.kuhmunen(@)gmail.com

Norrbotten södra

Norrbotten södra

Olof Tomas Utsi

Mandatperiod 2016-2018

Tel: 070-305 52 08
E-post: olduomma(@)icloud.com

Västerbotten

Västerbotten

Åsa Baer

Mandatperiod 2015-2017

Tel: 070-259 27 41
E-post: asa.baer(@)stihken.se

Jämtland

Jämtland

Nils Anders Jonsson

Mandatperiod 2016-2018

Tel: 070-697 60 14
E-post: neijlaanta(@)hotmail.com

Skogsbyarna

Skogsbyarna

Helene Sundqvist

Mandatperiod 2016-2018

Tel: 070-226 20 38
E-post: eva.helen.sundqvist(@)telia.com

Sameföreningarna

Sameföreningarna

Åsa Skum

Mandatperiod 2015-2017

Tel: 070-293 72 94
E-post: asa(@)ammarnas.com

Norrbotten södra, suppleant

Norrbotten södra, suppleant

Vakant

Tel:
E-post: .

Västerbotten, suppleant

Västerbotten, suppleant

Sara-Heléne Persson

Mandatperiod 2015-2017

Tel: 070-235 74 69
E-post: sarahelen.persson(@)gmail.com

Jämtland, suppleant

Jämtland, suppleant

Mathias Kristoffersson

Mandatperiod 2016-2018

Tel: 073-065 28 36
E-post: kristoffersson75(@)hotmail.com

Skogsbyarna, suppleant

Skogsbyarna, suppleant

Lars Thomas Persson

Mandatperiod 2016-2018

Tel: 070-339 52 50
E-post: ltpersson66(@)gmail.com

Sameföreningarna, suppleant

Sameföreningarna, suppleant

Sylvia Blind

Mandatperiod 2015-2017

Tel:
E-post: sylviablind39(@)gmail.com

Inloggning