Styrelse

Styrelsen svarar för SSR:s organisation och den övergripande förvaltningen av SSR:s angelägenheter. Uppgiften omfattar beslut som styrelsen har ansvar för enligt stadgar och landsmöte samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse. För att styrelsen ska arbeta effektivt arbetar man med vägledning av en arbetsordning. Enligt denna arbetsordning har styrelsen följande arbetsuppgifter:

– Att styra och stötta verksamheten enligt stadgar, landsmötesbeslut, långsiktiga verksamhetsplaner och övriga styrdokument.
– Att upprätta och utvärdera en årlig verksamhetsplan med visioner, mål och aktivitetsplanering.
– Att upprätta en årlig budget samt att utvärdera och följa upp denna. Budget beslutas av landsmötet.
– Att förankra frågor och skapa optimal delaktighet bland förbundets medlemmar samt verka för att stärka förbundet regionalt. Kontakten med regionerna och sameföreningarna sker främst genom de regionala styrelserepresentanterna.
– Att aktivt verka för en långsiktig stabil ekonomi genom att skapa resurser, ekonomiska förutsättningar och minimera kostnaderna.
– Att verka för en organisation som optimalt svarar mot förbundets primära uppgift, vision och mål.
– Att planera och förbereda förbundets landsmöte enligt stadgarna.

SSR:s styrelse 2017 – 2018

 

Ordförande

Jörgen Jonsson

070-570 55 56
jorgen(@)sapmi.se

Mandatperiod 2017-2019

Norrbotten norra
Vice ordförande

Gudrun Kuhmunen

070-374 81 05
gudrun.kuhmunen(@)gmail.com

Mandatperiod 2017-2019

Norrbotten södra

Olof Tomas Utsi

070-305 52 08
olduomma(@)icloud.com

Mandatperiod 2016-2018

Västerbotten

Åsa Baer

070-259 27 41
asa.baer(@)stihken.se

Mandatperiod 2017-2019

Jämtland

Nils Anders Jonsson

070-697 60 14
neijlaanta(@)hotmail.com

Mandatperiod 2016-2018

Skogsbyarna

Helene Sundqvist

070-226 20 38
eva.helen.sundqvist(@)telia.com

Mandatperiod 2016-2018

Sameföreningarna

Åsa Skum

Tel: 070-293 72 94
E-post: asa(@)ammarnas.com

Mandatperiod 2017-2019

Ungdomsrådet

Janni Klemensson Jannok
Ordförande i Ungdomsrådet

Om SSR
SSR:s medlemmar
SSR:s historia
Landsmötet
Ordförande har ordet
SSR:s Ungdomsråd
SSR:s Personal
Jennys blogg
Publikationer och skrifter

Startsidan

Inloggning