Sameföreningar

SSR har under året fortsatt att arbeta med att stödja de viktiga sameföreningarna, där SSR påbörjat ett arbete med att synliggöra sameföreningarna. Under slutet av 2015 påbörjades ett arbete med att intervjua sameföreningarna, dessa intervjuer publiceras i SSR:s månadsbrev och återges även här. Detta arbete kommer att fortgå under 2017.

 

Ammarnäs

Noerhtenaestie

Arjeplogs

 

Inloggning