SSR:s medlemmar

Medlemmar i förbundet är alla av Sveriges 44 samebyar och 16 av Sveriges sameföreningar.

Idag finns 44 samebyar, som sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. De flesta samebyar flyttar med renarna mellan vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i fjällen och kallas då för ”fjällsamebyar”. Tio samebyar bedriver renskötsel året om i skogslandet och betecknas följdriktigt för ”skogssamebyar”.

Geografiska området brukar kallas för sameby. Samebyn är en juridisk person, vilket innebär att den har juridiska rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda regler för samebyns stämma, styrelse och ekonomi. I viss utsträckning liknar reglerna de som gäller för ekonomiska föreningar. På viktiga punkter är dock reglerna för samebyn olika de för en ekonomisk förening.

En medlem i en sameby måste vara same. En medlem måste också delta i renskötseln inom samebyn. Även den som tidigare har deltagit i renskötseln men slutat utan att börja med något annat arbete är medlem. Slutligen är den som är gift med eller är barn till en medlem också medlem i samebyn.

I Rennäringslagen SFS 1971:437 regleras samebyns verksamhet. Rennäringslagen innehåller ingen definition av vem som är same. I sametingslagen finns en definition av vem som ska betraktas som same vid tillämpningen av den lagen . När det gäller medlemskap i samebyn är det i första hand samebyn som bedömer om en person är same.

Samebyar

Sameföreningar

Inloggning