SSR:s medlemmar

Medlemmar i förbundet är alla av Sveriges 44 samebyar och 16 av Sveriges sameföreningar.

Idag finns 44 samebyar, som sträcker sig längs hela renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. De flesta samebyar flyttar med renarna mellan vinterbeteslanden i skogsområdet till sommarbeteslanden i fjällen och kallas då för ”fjällsamebyar”. Tio samebyar bedriver renskötsel året om i skogslandet och betecknas följdriktigt för ”skogssamebyar”.

Geografiska området brukar kallas för sameby. Samebyn är en juridisk person, vilket innebär att den har juridiska rättigheter och skyldigheter. Det finns särskilda regler för samebyns stämma, styrelse och ekonomi. I viss utsträckning liknar reglerna de som gäller för ekonomiska föreningar. På viktiga punkter är dock reglerna för samebyn olika de för en ekonomisk förening.

En medlem i en sameby måste vara same. En medlem måste också delta i renskötseln inom samebyn. Även den som tidigare har deltagit i renskötseln men slutat utan att börja med något annat arbete är medlem. Slutligen är den som är gift med eller är barn till en medlem också medlem i samebyn.

I Rennäringslagen SFS 1971:437 regleras samebyns verksamhet. Rennäringslagen innehåller ingen definition av vem som är same. I sametingslagen finns en definition av vem som ska betraktas som same vid tillämpningen av den lagen . När det gäller medlemskap i samebyn är det i första hand samebyn som bedömer om en person är same.

Samebyar

Norrbotten Norra
Könkämä
Lainiovuoma
Saarivuoma
Muonio
Talma
Gabna
Laevas
Girjas
Báste čearru
Unna tjerusj
Norrbotten Södra
Sirges
Jåhkågasska tjiellde
Tuorpon
Luokta-Mávas
Semisjaur-Njarg
Svaipa
Västerbotten
Gran
Ran
Ubmeje tjeälddie
Vapsten
Vilhelmina norra
Vilhelmina södra
Jämtland
Voernese
Ohredahke
Raedtievaerie
Jijnjevaerie
Jovnevaerie
Njaarke
Kall
Handölsdalen
Tåssåsen
Mittådalen
Ruvhten sijte
Idre
Skogssamebyarna
Vittangi
Gällivare
Slakka
Udtja
Ståkke
Västra Kikkejaure
Östra Kikkejaure
Maskaure
Mausjaure
Malå

Sameföreningar

Ammarnäs Sameförening
Malå Sameförening
Arjeplogs Sameförening
Noerhtenaestie
Arvidsjaurs Sameförening
Pessinki Sameförening
Fatmomakke Sameförening
Sameföreningen i Göteborg
Frostviken/Hotagens Sameförening
Sameföreningen i Stockholm
Giron Samesearvi
Gällivare Sameförening
Soppero Sameförening
Såhkie Umeå Sameförening
Jokkmokks Sameförening
Vaisa Sameförening
 
Inloggning