SSR:s Landsmöte 2018 i Staare/Östersund 30 maj – 1 juni 2018

Anmäl till Landsmötet och eller till Klimatseminariet

Inbjudan till 2018 Landsmöte

Motioner till landsmötet
Som medlem i SSR har ni rätt att lämna motioner till landsmötet för att lyfta de frågor som ni tycker är viktiga. Motionerna ska vara kansliet tillhanda senast den 1 mars 2018.

Val
Under Landsmötet 2018 ska följande val göras:

Fyllnadsval
Ordförande 1 år nuvarande är Jörgen Jonsson
 
Norrbotten Norra
Suppleant på 2 år, nuvarande Raymond Wasara
 
Norrbotten södra
Ordinarie på 2 år, nuvarande Olof Tomas Utsi
Suppleant på 1 år, nuvarande Anders Erling Fjällås
 
Skogsbyarna
Ordinarie på 2 år, nuvarande Helén Sundqvist
Suppleant på 1 år, nuvarande Lars Thomas Persson
 
Västerbotten
Suppleant på 2 år, nuvarande Sara-Helén Persson
 
Jämtland
Ordinarie på 2 år, nuvarande Nils-Anders Jonsson
Suppleant på 1 år, nuvarande Mathias Kristoffersson
 
Sameföreningarna
Suppleant på 2 år, nuvarande Sylvia Blind
 
I valberedningen sitter för Norrbotten norra Maria Pittja, för Norrbotten södra Brita-Stina Sjaggo, för skogssamebyarna Carl-Gustav Johansson, för Västerbotten Olle Larsson, för Jämtland Doris Rensberg och för sameföreningarna Kristina Rehnfeldt.

Tillbaka

Inloggning