Samernas Landsmöte Arvidsjaur 2017

Samernas Landsmöte i Arvidsjaur 31 maj-1 juni med ombudsdag 30 maj

 

Välkomna till Samernas Landsmöte i Arvidsjaur. Den 30 maj är det ombudsdag och Landsmötet är 31 maj-1 juni.

 

Kallelse och inbjudan till SSR:s Landsmöte, för SSR:s medlemmar (uppdaterat 170405)

Inbjudan till SSR:s Landsmöte (uppdaterat 170405)

 

–> Anmäl dig gärna här elektroniskt <–

 

Här finner du handlingarna inför Landsmötet elektroniskt:

 

Framsida >>

Arvidsjaur kommun hälsar välkommen >>

Flik 1 Program för ombudsmöte >>

Flik 2 Program för Landsmötet >>

Flik 3 Förteckning samebyar och sameföreningar >>

Flik 4 Fastställande av serviceavgift/medlemsavgift >>

Flik 5 Medlemsansökningar >>

Flik 6 Motioner >>

Flik 7 Nordisk samekonvention >>

Flik 8 Reviderat förslag till Njunjušdokument >>

Flik 8 Nu gällande Njunjušdokument >>

Flik 9 Tråantedeklarationen >>

Flik 9 Tråantejulggaštus >>

Flik 10 Stadgeändring mandatperioder >>

Flik 11 Verksamhetsberättelse för år 2016 >>

Flik 11 Doaibmačilgehus 2016 >>

Flik 12 Bokslut och revisionsberättelse för 2016 >>

Flik 13 Bokslut m m för Stiftelsen Samefolket >>

Flik 14 Bokslut m m för Samernas Utbildningscentrum >>

Flik 15 Bokslut m m för Samerådets svenska section >>

Flik 16 Bokslut m m för Sami Duodji >>

Flik 17 Bokslut m m för Den samiska minnesfonden >>

Flik 18 Lagd budget 2017 och Förslag till budget 2018 >>

Flik 19 Valberedningens förslag >>

Flik 20 Protokoll Landsmötet 2016 >>

 

Landsmötesprotokoll 2016

 

Landsmötesnytt 2016
Landsmötesnytt 2015
Landsmötesnytt 2014
Landsmötesnytt 2013
Landsmötesnytt 2012
Landsmötesnytt 2011
Landsmötesnytt 2009
Landsmötesnytt 2008

 

De årliga landsmötena är SSR:s högsta beslutande organ. Landsmötena samlar, förutom cirka 90 ombud för samebyar och sameföreningar, ett stort antal intresserade samer, representanter för riksdag, regering, myndigheter samt press, radio och TV. Styrelsen består av 7 ledamöter som utses av landsmötet.

Landsmötesdebatterna speglar samernas situation och är grunden för det samepolitiska arbetet och ger riktlinjer i aktuella frågor.

Exempel på landsmötesfrågor under de senaste åren är:

  • Samisk folkhälsa
  • Klimatet och den samiska markanväningen
  • Rätten till jakt och fiske
  • Sedvanerätt till arbete
  • Företagsutveckling
Inloggning