Landsmötet

De årliga landsmötena är SSR:s högsta beslutande organ. Landsmötena samlar, förutom cirka 90 ombud för samebyar och sameföreningar, ett stort antal intresserade samer, representanter för riksdag, regering, myndigheter samt press, radio och TV. Styrelsen består av 7 ledamöter som utses av landsmötet.

Landsmötesdebatterna speglar samernas situation och är grunden för det samepolitiska arbetet och ger riktlinjer i aktuella frågor.

Resolutioner och uttalanden antagna vid SSR:s Landsmöte i Giron 1-2 juni 2016:

Resolution avseende förvaltning av mark inom de samiska traditionella landområdena – Rätt till inflytande och respekt för egendomsrättigheterna.

Resolution om Jakt och fiskeprocessen – Girjasmålet

Uttalande ang SSR:s landsmöte i Gällivare 2015 uttalande, även uttalandet från 2015

Landsmötesnytt 2016