Skapa en användare på SSR:s hemsida

Denna Användare skall inte förväxlas med Samebyars och Sameföreningars ordinarie medlemskap i Svenska Samernas Riksförbund. I brist på bättre ord kallas dessa sidor ”Medlem på SSR:s hemsida”.

Ni som kan ansöka om ”medlemskap på hemsidan” och få utökad information från SSR skall vara medlem i en av de Samebyar eller Sameföreningar som är medlem i SSR.

Ansökan

Målsättningen är att kunna hantera alla ansökningar inom 24 timmar. Inkommer ansökningar under helg hanteras dessa nästkommande måndag.

Personuppgifter

  • Välj vilken sameby eller sameförening ni tillhör

  • Vill DU ha SSR:s nyhetsbrev och annan information av förbundet med ditt medlemskap?

 

Inloggningsuppgifter

  • Ansökan
 

Verifikation

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning