Välkommen till SSR:s medlemssidor

 

Dessa sidor är under kontinuerlig uppbyggnad av SSR:s projekt Ovttas. Medlemssidorna ingår i den kommunikationsstrategi som Ovttas utvecklar under projektet.Medlemssidorna kommer att innehålla information som är endast till för SSR:s medlemmar. Att ha en del som endast är för våra medlemmar är en ny företeelse för SSR och kommer att formas över tid tillsammans med er, våra medlemmar.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning