Välkommen till SSR:s och projekt Ovttas utbildningsplattform

Denna sida är för närvarande under uppbyggnad av SSR:s projekt Ovttas.

Projekt Ovttas är ett utbildningsprojekt som arbetar med att skapa ett distansoberoende lärande. Här kommer kursmaterial att samlas i form av bilder, text och korta filmer från genomförda kurser.

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats riktar sig mot är kopplade till den samiska traditionen och kulturidentiteten, och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen i många fall står i centrum. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden – ESF och länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning