//Utvärdera kurser
Utvärdera kurser 2018-02-06T15:04:17+00:00

Utvärdering

Efter varje utbildning eller kurstillfälle vill projektet att deltagarna gör en utvärdering. Detta för att ge en bild av vad som var bra och inte så bra.

Vilken kurs har du gått? *obligatorisk

Jag ärKvinnaMan

Hur fick du veta om denna kurs? *obligatorisk< /br>


1. Motsvarade kursens innehåll dina förväntningar? *obligatorisk
I stor utsträckningI viss månGanska liteInte alls

2. I vilken omfattning kan du använda kunskapen från utbildningen i ditt arbete/vardag? *obligatorisk
I stor utsträckningI viss månGanska liteInte alls

3. Tillgodosåg kurslokalen dina behov? *obligatorisk
I stor utsträckningI viss månGanska liteInte alls

Om lokalen inte tillgodosåg dina behov, skriv varför:4. Ställde du några frågor under kursen? *obligatorisk
JaNej, jag hade inga frågorNej, det fanns inget utrymme för det

Svara på fråga 5 om du svarat ja på fråga 4.

5. Fick du svar på frågorna?
JaJa, men inte på det sätt jag förväntade migNej, läraren kunde inte svaretNej, frågan togs inte allvarNej, frågan ignoreradesNej, annat

Beskriv med egna ord hur du upplevde möjligheten att ställa frågor.


6. Hur var lärarens ämneskunskap? *obligatorisk
UtmärktMycket braBraMindre braDåligt

7. Vad tyckte du om lärarens förmåga att lära ut? *obligatorisk
UtmärktMycket braBraMindre braDåligt

8. Vad tycker du om kursmaterialets innehåll? *obligatorisk
UtmärktMycket braBraMindre braDåligtFanns inget kursmaterial


9. I vilken utsträckning var du själv delaktig i kursen? Beskriv med egna ord:

10. Vad hade du önskat dig mer av vid utbildningen?

11. Är du intresserad av ytterligare utbildning och i så fall vilken/vilka?

12. Övrig kommentar:

Klicka i rutan nedan bredvid texten "Jag är inte en robot" för att hindra automatiska datorprogram från att skapa falska utvärderingar.