Lämna offert

Här kan du nu lämna offert på kurser inom SSR:s projekt Ovttas. I projektet upphandlas kontinuerligt utbildare till en rad kurser och utbildningar. All information om de kurser vi vill ha in offerter på finns under länkarna nedan. Om ni önskar skicka en egen offert efter egen mall ombeds ni skriva ”se bilaga” i de textrutor nedan, och ladda upp offerten längst ner. Gränsen för dokumentstorlek är 5 MB. Finns inte möjligheten att fylla i formuläret nedan och eller bifoga filer kan ni dagtid ringa till Totte Nordahl på 076 – 126 42 42 för hjälp.

Är ni osäkra på vad offerten bör innehålla eller har andra frågor så tveka inte att kontakta oss! Det är bara att ringa eller mejla så hjälper vi er! Se mer om kontaktuppgifter till projektledningen i anbudsförfrågningarna som ni hittar under länkarna nedan.

Aktuella kurser att lämna offert på:

Slaktkurs för tjejer
(Sista inlämning av offert 2017-08-13, antagande av offerter kan ske innan sista inlämningsdag)
Syftet är att ge de deltagande kvinnorna kunskap i att slakta och ta till vara på en matren. Målgruppen är kvinnor anställda i, eller med egna företag, med koppling till samiskt näringsliv och/eller renskötsel och/eller kvinnor tillhörande en sameby.

 


 
Projekt Ovttas är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Region Västerbotten. Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag i Övre Norrland och samebyarna i samma region. De branscher projektet riktar sig till är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten. Särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen på många sätt står i centrum. Projekttiden är 2016-01-01 tom 2017-10-31.

Projektägaren Sámiid Riikkasearvi (SSR) är en politiskt obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer på svensk sida anslutna till samebyar eller sameföreningar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning