Aktuella kurser:

Den 2 mars anordnar Biekkasuodji ett seminarium med efterföljande workshop för samebymedlemmar och representanter för vindkraftsprojektörer och tillståndsmyndigheter.

För mer information klicka på kurslänken:

•    Hur påverkas renar av vindkraft?

 

Aktuella kurser Ovttas:

För mer information och anmälan klicka på kurslänken nedan:

På de kurser som har flera kurstillfällen, välj ort och datum i anmälan.

•    Samisk Jämställdhet
•    Strategisk ekonomi

Varje tillfälle har ett begränsat antal platser! Projektet riktar sig i första hand till företagare, anställda på ett företag och samebyar.  Vid fler anmälda än antal platser kommer därför dessa att prioriteras. Alla Ovttas kurser och utbildningar är kostnadsfria!

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden – ESF och länsstyrelserna i Norrbotten och Region Västerbotten.

 

Projekt Ovttas finansieras av