Aktuella kurser Ovttas:

Renens hälsa endagskurs
Viltundersökarutbildning
Varje tillfälle har ett begränsat antal platser! Projektet riktar sig i första hand till företagare, anställda på ett företag och samebyar.  Vid fler anmälda än antal platser kommer därför dessa att prioriteras. Alla Ovttas kurser och utbildningar är kostnadsfria!

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden – ESF och Region Norrbotten och Region Västerbotten.


Aktuella kurser Biekkasuodji:

Kumulativa effekter vindkraft – renskötsel

Seminariet är en del av SSRs projekt Biekkasuodji och genomförs i samarbete med Svensk Vindenergi. Seminariedagen är gratis för representanter från samebyar, projektörer och tillståndsmyndigheter.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning