Renhälsakurs 11-12 mars Staare, Östersund är inställd på grund av för få anmälda.

Aktuella kurser Ovttas:

Juridik och renskötsel. Endagskurs i Umeå 19 mars

Få en översikt om vad juridik är, hur den kan användas i vardagen i renskötselarbetet och vilka särskilda rättigheter och skyldigheter som är direkt kopplade till renskötseln. Vad ger miljöbalken för möjligheter att stoppa en gruvetablering och hur går processen till? Vad kan vi göra på längre sikt för att stoppa den negativa trenden att renskötseln trängs undan av exploatörer

Renens rätt. Hur skyddar vi renen i vardagen?

Får man t.ex. köra skoter, hundspann, anordna stora tävlingsarrangemang och plocka kantareller med stöd av allemansrätten? Vad säger rennäringslagen om att störa/hindra renar? 4 timmars kurs i Gällivare 14/3, Arvidsjaur 15/3 och Lycksele 26/3. 


Alla Ovttas kurser och utbildningar är kostnadsfria! 

Varje tillfälle har ett begränsat antal platser! Projektet riktar sig i första hand till företagare, anställda på ett företag och samebyar i Västerbotten och Norrbotten.  Vid fler anmälda än antal platser kommer därför dessa att prioriteras. 

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden – ESF och Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning