/Kultur
Kultur 2018-07-04T09:25:08+00:00

Kultur

Under 2016 genomfördes för första gången seminariet  #DigiGiella16. Medarrangör var SSR tillsammans med Umeå kommun och HumLab, Umeå universitet. Seminariet  hölls under Ubmejen Biejvieh. Projektägare för #DigiGiella är Samiskt språkcentrum. Planen är att seminariet ska hållas varje år under tre års tid och det övergripande syftet med #DigiGiella  är att försöka besvara frågan hur kan vi med dagens digitala teknik hjälp till att bevara och utveckla de samiska språken.

[:se]Dán jagi lea RSR joatkán bargat doarjut dehálaš sámeservviid. Dan bargui lea gullan sámeservviid čalmmustahttit. 2015 jagi loahpas álggahuvvui bargu jearuhit sámeservviid. Jearahallamat almmuhuvvojedje RSR:a mánnoreivves. Dát bargu joatká 2016:is.

RSR lea oassálastán #DigiGiella 16 konferánssa plánemis ja čađaheamis. Konferánsa čađahuvvui vuosttaš gearddi Ubmejen Biejvieh 2016 oktavuođas. Plánenbargu álggahuvvui 2015. Ubmeje gielda, HumLab, Sámi giellaguovddáš ja RSR ledje miellágideaddjit.[:]