Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Månadsbrev juni 2017


Våren har nu övergått till sommar och en av årets höjdpunkter står för dörren, kalvmärkningen. En tid att samla kraft inför höstens alla utmaningar både för mig själv men också för alla på kansliet. Landsmötet är nyligen avslutat och återigen så kan jag konstatera att det finns en enorm kraft och engagemang hos våra medlemmar. Året som gått har kantats av stora frågor, flertalet av dem är ständigt återkommande såsom rovdjur, skog och exploateringar. Frågor som präglar vårt dagliga arbete och kommer även fortsättningsvis att göra det. Det är viktigt att vi fortsätter att lyfta, driva och försöker påverka vår egen vardag. Min ambition är att SSR ska vara en offensiv kraft för förändring, något jag kommer att arbeta för det kommande året.

Jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret och under hösten kommer vi att arbeta med alla de motioner och beslut som blev resultatet av årets Landsmöte. Jag ser också fram mot arbetet med att skapa en policy för renen, där målet är att ta avstamp i vår vardag och inte reagera på omvärldens värderingar och tankar på hur renskötseln ska utvecklas.

Jag önskar er alla en riktig bra sommar, med en förhoppning om att årets kalvmärkningar visar på ett gott resultat.

Jörgen Jonsson

Ordförande har ordet

Månadsbrevet april 2017

Dags för vårflytt, en intensiv tid för många av oss. Det är också en tid för reflektion över den gångna vintern. Jag kan återigen konstatera att vintern varit minst sagt besvärlig för flertalet samebyar. Effekterna av den pågående klimatförändringen är en av våra stora utmaningar inför framtiden. SSR har under året inhämtat medlemmarnas reflektioner kring klimatet genom både enkät och djupintervjuer, materialet håller nu på att sammanställas. Detta arbete kommer att utgöra en av våra byggstenar för det fortsatta arbetet med en strategi för hur vi ska hantera klimatförändringarna. Även om utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft och vilja hos våra medlemmar att jobba för att våra ungdomar ska ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för att påverka och förändra.

Landsmötet står inför dörren och återigen finns många viktiga frågor på agendan, bland annat Nordisk Samekonvention och Sanningskommission. Vi kommer också att få ta del av Malin Brännströms avhandling om renskötsel/skogsbruk.

Jag hoppas att få träffa många av er under Landsmötet för givande diskussioner.

Jörgen Jonsson

Ordförande har ordet
Inloggning