Kulturnyheter

Remissyttranden över ny minoritetspolitik och bättre skydd mot diskriminering

Yttrande över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Läs yttrandet här

Yttrande över SOU 2016:87, bättre skydd mot diskriminering.
Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att yttra sig överSOU 2016:87,bättre skydd mot diskriminering.

Läs yttrandet här

Forum för levande historia

Forum för levande historia, Stockholm söker en biträdande samordnade projektledare. Det är en tidsbegränsad tjänst fram till den 31 juli 2019.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att arbeta för demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Nu förstärks teamet som arbetar med detta uppdrag.  Läs mer om tjänsten på www.levandehistoria.se.

Sista ansökningsdatum är 2017-07-20. Skicka din CV och ett personligt brev till registraturen@levandehistoria.se. Ange diarienr 2017/143 på din ansökan.

Vepa-projektet, Umeå universitet

Under 2017 kommer åtta samiska konstnärer att visa varsin bild tryckt på en vepa på Humanisthusets vägg, Umeå universitet. Bilden ska symbolisera en samisk årstid.

Vepan är 5 meter lång och 2,5 bred och visas utomhus på Humanisthusets vägg. Marie Persson, Tomas Colbengtsson, Lena Stenberg har visat varsin bild. Den 21 juni är det dags för Inga Wictoria Påve att visa sin bild, den hänger på utsidan av Humanisthuset till den 22 aug, då är det en bild av Lena Kuoljok-Lind som kommer att visas. Fram till december 2017 kommer sammanlagt åtta bilder visas av åtta samiska konstnärer som är indelat i åtta samiska årstider. För mer information kontakta Kristina Sehlin-Mceil, Vaartoe, Umeå universitet, kristina.sehlin-macneil@umu.se

Historien om Sápmi

”Historien om Sápmi” (3x 60 min) är en folkbildande dokumentärserie om samernas historia som Utbildningsradion producerat. Preliminär sändningstid är december 2017 på SVT, NRK och YLE. Serien berättar samernas historia från istid till nutid i Sápmi. Målgruppen är vuxna men materialet kommer även att finnas i kapitelform, anpassat för användning i högstadiet och gymnasiet. Serien görs dessutom i flera olika samiska språkversioner för modersmålsundervisning. För mer information kontakta producenten magnus.sjostrom@ur.se

Interruptions

Den 17 juni började utställningen ”Interruptions” (friktioner) på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Det är fotograferna Sarah Cooper och Nina Gorfer som tagit ett antal bilder på samekvinnor. Utställningen har visats på ett flertal orter i Sverige.   

Det finns även en nyproducerad bok ”Interruptions” som säljs i samband med utställningen, som pågår till den 15 oktober 2017.

Magnus Lindberg – samisktalande läkare i Västerbotten

Västerbottens läns landsting (VLL) har startat en filialmottagning på samiska i Dikanäs. Läkaren Magnus Lindberg som har samiska rötter och har lärt sig tala samiska som vuxen tar emot patienter i Dikanäs en dag per månad och en dag per månad är han i Saxnäs. Att lära sig samiska som vuxen har varit en resa tillbaka till sina samiska rötter.

– Att någon brytt sig om att lära sig samiska är som en dörröppnare och betyder mycket för patienter med samisk bakgrund, säger Magnus Lindberg.

Inloggning