Skog

Målbilder

SSR väljer att kliva av arbetet med målbilder, skogsbrukets hänsyn till renskötseln. Valet att kliva av arbetet grundar sig på att SSR inte upplever att vi får gehör för den hänsyn som behövs till skydd för renen.

Läs hela texten här

Global strålkastare på svenskt skogsbruk

Idag publicerar Greenpeace en rapport om skogsbruket i den boreala zonen, däribland Sverige

Läs rapporten här

The Times har idag, den 27 september 2017, publicerat en artikel angående skogsbrukets påverkan på renskötsel, där de bland annat lyfter fram SSR och samebyarnas uttalande om nolltolerans mot contorta.

Du kan läsa artikeln här :

 

 

Inloggning