Aktuellt

Inbjudan till regionala möten

Inbjudan till regionala möten

Under februari/mars månad kommer SSR hålla regionala möten för samtliga regioner. Vid mötet kommer följande punkter att lyftas, är det något särskilt ni vill lyfta kontakta Jenny, jenny@sapmi.se

1. Landsmötet
       • Nordisk Samekonvention
       • Sanningskommission
2. Sametingets utredning om framtida Samepolitik (Torps utredning)
3. SSR:s verksamhet – vad är på gång
4. Prioriterade frågor
5. Regionala frågor som lyfts till kansliet
6. Övriga frågor

28 februari   Lycksele, Ansia
6 mars          Östersund, Gaaltije
13 mars        Kiruna, Samegården
21 mars        Arvidsjaur, Laponia
22 mars       Jokkmokk, Ájtte

Tid: 10.00 – 16.00, kaffe från kl 09.30

Anmälan görs till info@sapmi.se

Välkomna!

Jörgen och Jenny

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har tillsatt en grupp som skall se över den nationella minoritetspolitiken. Utredningen vill ha in synpunkter från sameföreningar, samebyar och enskilda samer senast fredagen den 17 februari.  Se dokumenten här:

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Fragelista_till_minoritetsorganisationer.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Sprakstadgan_del3_ratificerade_artiklar_kursiverade.docx

http://www.sapmi.se/wp-content/uploads/2017/02/Direktiven_med_numrering.pdf

Utredningens sekreterare har  gjort en frågelista med frågor som är centrala för utredningen, det är inte nödvändigt att svara på alla frågor, men utredningen är tacksamma  om dom får in så många svar som möjligt.

Den sista frågan  handlar om ev. ratificering  av artiklar i språkstadgan (del III). Utredarna har bifogat en sammanställning  av artiklarna  som är aktuella, de som är markerade med kursiv text är de som redan ratificerats för ett eller två språk. Frågor? Ta kontakt med utredningens sekreterare Sami Mlayeh sami.mlayeh@regeringskansliet.se  mobil: 070-216 80 18.

Hur påverkas renar av vindkraft?

Den 2 mars anordnar vi ett seminarium med efterföljande workshop för samebymedlemmar och representanter för vindkraftsprojektörer och tillståndsmyndigheter. Fokus för dagen är vindkraftens påverkan på renar och renskötsel i bygg- och driftsfas. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar av renskötare och projektörer. Eftermiddagen diskuterar deltagarna kring hur vi kan minska konflikterna mellan renskötsel och vindkraft. Att delta i seminariet är givetvis gratis och vi har även möjlighet att betala ut en reseersättning till samebymedlemmar. Först till kvarn gäller. Vid fler anmälda än det finns platser kommer vi ge plats till en representant per sameby/projektör. För anmälan och mer information se www.sapmi.se/…/…/02/Annons_Biekkasuodji_seminarium2_mars.pdf

Kammarrätten bifaller två samebyars överklagan om skyddsjakt på järv i förebyggande syfte

Kammarrätten bifaller två samebyars överklagan om skyddsjakt på järv i förebyggande syfte. Jenny Wik Karlsson, SSR, som fört samebyarnas talan i ärendet tycker att domen är bra på många sätt. Framförallt så lyfter den upp att länsstyrelsen inte enbart kan fatta beslut utifrån inventeringsresultat. Det är också ett stort plus att Kammarrätten lyfter upp renskötarnas ställning som urfolk och att detta måste beaktas.

Mål nr 3096-16

Mål nr 3098-16

 

Dags att nominera till SSR:s hederspris

Nu kan ni nominera till SSR:s hederspris.

Kriterier för Hederspris:

Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Går lika bra att ringa och mejla som vanligt.


Klicka i rutan nedan bredvid texten "Jag är inte en robot" för att hjälpa oss att förhindra automatiska datorprogram från att skapa falska användare.

Tillbaka till framsidan

Personalförändringar på SSR:s kansli

SSR:s kansli genomför personalförändringar på kansliet från och med den 16 januari 2017.  En av förändringarna är att utöver  ny näringshandläggare är att SSR under 2017 att ha en skogshandläggare på 50 %.

Från och med den 16 januari arbetar Anna-Marja Kaddik som näringshandläggare för SSR.

Från och med den 16 januari arbetar Maria Boström med skogsfrågor och Renbruksplan på 50 % samt projektledare för vindkraftsprojektet på 50%.

Se kansliets personal här

Motioner till SSR:s Landsmöte i Arvidsjaur 30 maj – 1 juni 2017

Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor till SSR:s högsta beslutande organ – Landsmötet. Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall vara kansliet tillhanda senast 28 februari 2017. Dessa kan skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se