Jojken är renens musik.

Jojken har fått sina toner från fåglarnas, bäckarnas och vindarnas ljud.
Jojken har förkortat långa, mörka vinternätter, varit sällskap i den vida skogarna, den har gett kraft när sinnet varit ner och arbetet känts tungt.
Jojk är glädje.
[ur SSR:s bok Minsta lilla liv har sin jojk av Maj Lis Skaltje]

Bli medlem på SSR:s hemsida

Glöm inte att följa oss på sociala medier

Jennys blogg

  • Dom viktiga

   I mitt arbete har jag förmånen att träffa många fantastiska människor som dagligen oförtrutet står upp för sig själv, sina läs mer…

  • synas på ”fel” sätt

   Den senaste tidens medierapportering kring påstådda jaktbrott, polisiära resurser såväl bristande som tillgängliga, bevakning av älgjägare mm döljer ett problem läs mer…

  • Ilska, frustration och maktlöshet

   Under förra veckan blev vi alla vara sig vi ville eller inte exponerade för medias rapportering kring anhållande av ett läs mer…

Medlem

Aktiviteter