Välkommen till SSR!

Svenska samernas riksförbund (SSR) är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. SSR:s syfte är att tillvarata och främja samerna i Sveriges ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars varaktighet och sunda utveckling.  SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar.

Jennys blogg

Medlem