Välkommen till SSR!

Svenska Samernas Riksförbund – SSR är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. SSR:s syfte är att tillvarata och främja samerna i Sveriges ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars varaktighet och sunda utveckling.  SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar.

Jennys blogg

  • synas på ”fel” sätt

   Den senaste tidens medierapportering kring påstådda jaktbrott, polisiära resurser såväl bristande som tillgängliga, bevakning av älgjägare mm döljer ett problem läs mer…

  • Ilska, frustration och maktlöshet

   Under förra veckan blev vi alla vara sig vi ville eller inte exponerade för medias rapportering kring anhållande av ett läs mer…

  • Rivstart

   Tillbaka på kansliet efter sommarens ledighet, hösten har börjat med en rivstart minst sagt. Under mina två första arbetsveckor har läs mer…

Medlem

Aktiviteter