Jojken är renens musik.

Jojken har fått sina toner från fåglarnas, bäckarnas och vindarnas ljud.
Jojken har förkortat långa, mörka vinternätter, varit sällskap i den vida skogarna, den har gett kraft när sinnet varit ner och arbetet känts tungt.
Jojk är glädje.
[ur SSR:s bok Minsta lilla liv har sin jojk av Maj Lis Skaltje]

 • Små steg leder också framåt

  Jag är så oerhört glad, förhoppningsfull och laddad med ny energi. De senaste två veckorna har det kommit flera domar läs mer…

  Dom viktiga

  I mitt arbete har jag förmånen att träffa många fantastiska människor som dagligen oförtrutet står upp för sig själv, sina läs mer…

  synas på ”fel” sätt

  Den senaste tidens medierapportering kring påstådda jaktbrott, polisiära resurser såväl bristande som tillgängliga, bevakning av älgjägare mm döljer ett problem läs mer…

Medlem

SSR:s månadsbrev