Välkommen till SSR:s hemsida
Vår äldre form av nyhetsflöde finner du här >>

Samiid Riikaseravi – Svenska Samernas Riksförbund, ssr
Formvägen 16, 906 21 Umeå Sverige
Tel:+46 (0)90-14 11 80, Fax: +46(0)90-12 45 64
E-post: info@sapmi.se