Välkommen till SSR:s hemsida


Nominera till Anders Blom
2014-04-02

Internationell rätt för urfolk: ILO:s konvention nr 169 och nordisk samekonvention

I föreläsningsserien Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte presenteras:
"Internationell rätt för urfolk: ILO:s konvention nr 169 och nordisk samekonvention", måndag den 28 april 2014 kl. 13.00–17.00
Mer info här >>

2014-03-29

SSR:s månadsbrev mars 2014

Finns att läsa här >>

2014-03-24

Aktavuohta – SSR:s ungdomssatsning

SSR:s projekt för ungdomar är i uppstartsfas och samtliga samebyar bereds nu tillfälle att anmäla en eller flera ungdomar till projektet. Genomförandet kommer att ske under 2014-2015 genom fem utbildningstillfällen i internatform, där varje tillfälle är mellan 4 och 5 dagar. Utöver dessa fysiska träffar kommer ungdomarna att ta del av utbildningen via webben. Detta för att hålla kontakt med varandra samt som förberedelser inför mötena.

Projektets övergripande syfte är att stimulera och ena våra ungdomar samt att stärka deras tilltro till framtiden.
Mer info här >>

2014-02-14

Kammarrätten meddelade idag att Naturvårdsverkets beslut att bevilja skyddsjakt på den så kallade Junselevargen i februari 2013 var i enlighet med gällande lagstiftning

- Det känns bra att Kammarrätten äntligen fattat beslut i frågan och att vi nu har en vägledning över vilka kriterier som gäller för skyddsjakt på ett övergripande plan, säger Jenny Wik-Karlsson, ombud för Vilhelmina södra sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund. Ärendet med den så kallade Junselevargen har pågått i över ett år och har skapat ett vakuum för hanteringen av skyddsjakter. - Att Kammarrätten i sin dom anser att Naturvårdsverkets bedömning var korrekt är naturligtvis ett stöd då vi idag står inför ett liknade scenario med en beviljad skyddsjakt som till största sannolikhet kommer att överklagas, avslutar Jenny Wik-Karlsson.
Pressmeddelandet kan du läsa här >>

Tidigare nyheter finner du här >>

Samiid Riikaseravi – Svenska Samernas Riksförbund, ssr
Magasingatan 7, 903 27 Umeå Sverige
Tel:+46 (0)90-14 11 80, Fax: +46(0)90-12 45 64
E-post: info@sapmi.se